Huisregels  Commissie.H.Pernis  

 

Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan; 

Politieke uitingen op wat voor manier dan ook zijn niet toegestaan; 

Drugs zijn niet toegestaan! Let op, want er geldt een “zero tolerance” beleid; 

De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen; 

De organisatie behoudt zich het recht voor om het terreinbeleid te allen tijde aan te passen; 

Het terrein is toegankelijk voor alle leeftijden; kinderen jonger dan 12 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassene het terrein op; 

Alcohol, flessen, blikjes, pakjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het terrein niet op; 

Op ons terrein mag NIET worden gerookt. ( Vapen is ook niet toegestaan op ons terrein) 

De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het terrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. 
Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers. 
Dit materiaal kan gebruikt worden voor diverse uitingen zoals website, Facebook en de krant. 
Bij het betreden van het terrein gaat u akkoord dat u mogelijk op foto of video wordt vastgelegd. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Anja Meijboom Commissie.H.Pernis ; 

Bezoekers van het terrein dienen akkoord te gaan met een strenge fouillering bij de ingang indien gevraagd.

Personen die in het bezit zijn van drugs zullen worden overgedragen aan de politie; 

Wapens zijn verboden! Alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens zullen in beslag worden genomen; 

De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het festival te wijzigen; 

Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of rondom het terrein; 

Het bezoeken van het terrein is volledig op eigen risico; 

Commissie.H.Pernis houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan of bezittingen van bezoekers; 

Het is niet toegestaan om opnameapparatuur mee te brengen naar het terrein; 

Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! 

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan; 

Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op ons terrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.